Vi estas ĉi tie: hejmo > vortaro > i
 

i   j   ĵ   k   l   m  

krokodilo I

idioto. Homo tute senigita de intelektaj kaj afekciaj kapabloj kaj vivanta je pure vegeta vivo.

infano. 1 Homido, rilate al la gepatroj. 2 Homido kontraste kun plenkreskinta homo (ĝis la 12-13 jaroj).
infanĉaro. Ĉaro por transporti infanon.

insekto. Besteto, apartenanta al la klaso de insektoj.
insektoj. Klaso de artropodoj, kies korpo konsistas el 3 ĉefpartoj (kapo, torako, abdomeno), kun 3 paroj da kruroj kaj ordinare 2 paroj da haŭtaj flugiloj; la idoj estas larvoj, kiuj plej ofte maturiĝas per metamorfozo; ĉefaj ordoj: arĥipteroj, ortopteroj, hemipteroj, neŭropteroj, koleopteroj, himenopteroj, dipteroj, afanipteroj, lepidopteroj (Insecta).

insulo. 1 Terparto, ĉiuflanke ĉirkaŭita de akvo. 2 Ĉiu el la etaj grupoj de ĉeloj kun definita aspekto kaj funkcio.